เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องมือไฟฟ้าเแค่พียงไม่กี่อย่าง

เมื่อคุณมีชุดเครื่องมือพื้นฐานพร้อมไขควงและสว่านไร้สาย คุณก็พร้อมแล้ว เครื่องมือไฟฟ้าชนิดพิเศษชนิดแรกที่ซื้อคือเครื่องทดสอบวงจร คุณจึงมั่นใจได้ว่าเริ่มงานได้แล้ว

คีมเหมาะสำหรับการบิดสายไฟเข้าด้วยกัน คุณจะต้องการคีมปอกสายไฟสำหรับถอดฉนวนออกจากสายไฟแต่ละเส้น และคีมปอกสายไฟสำหรับตัดปลอกหุ้มบนสายเคเบิลหุ้มฉนวนที่ไม่ใช่โลหะแบบมาตรฐาน

ในการดึงสายไฟใหม่เข้าที่ผนังของบ้านที่มีอยู่ ให้เอาเทปพันสายไฟของช่างไฟฟ้ามานำทาง

รีวิว และคู่มือ สำหรับการเลือกใช้เครื่องมือไฟฟ้า